Et rikt fugleliv med mange arter

Linesøya har et rikt fugleliv og er du heldig kan du se mange arter. Vi setter opp et fugletitter-tårn slik at du bedre kan observere de ulike fugleartene.

Foto: Per Jordhøy